Dr. J.L. Parlevliet

Juliette, Klinisch Geriater Geriatrie/Ouderengeneeskunde werkt bij het UMC ziekenhuis in Amsterdam. En is in 2024 voor zichzelf begonnen.
Ik mocht haar huisstijl voor deze mooie stap in haar carriëre maken. Zij vroeg een draak te ontwerpen als beeldmerk.
En de draak is geboren en gedrukt op een schutvel, te gebruiken voor rapporten, facturen, brieven etc. In samenwerking met robstolk drukkerij Amsterdam.
Naast het visitekaartje heb ik een kleine compliment card laten meelopen.

Schutblad / briefpapier / factuur
Parlevliet Coaching & Consultancy

visit card voorkant

compliment card voorkant

Draak logo op de achterkant van het visitiekaartje en de compliment card.